Strawb3rri3LovE

(Source: luckysvengali, via romvn)

(Source: hoodsworld, via thickboyswag)

I am done…

whitneynippyhouston:

image

Feels pretty good, I’m not gonna lie

image

Finally got it all out.

bashfulhound:

Whitney Houston, Million Dollar Bill (2009)